• Thần thông và phương tiện hiện đại

  Thần thông diệu dụng là những giá trị lợi ích đặc thù của người tu tập theo những pháp môn nhất định.

 • Phương Pháp Hàng Ma

  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc chưa thành đạo, do vì biết rằng sự khổ hạnh không phải là con đường đưa đến giải thoát, cho nên đã đến gốc cây Bò Đề, tư duy ...

 • Hay mà không hay..

  Ai cũng biết, tụng kinh hay khiến người nghe xúc cảm hồi tâm hướng Phật là một phước báo lớn, công đức vô lượng. Đã có nhiều người trở thành Phật tử chỉ nhờ nghe qua băng ...

 • Cuộc đời có trả có vay

  Cuộc đời có trả có vay là quy luật, như không khí hít vào thì phải thở ra, còn hít vào nhưng không thở ra được coi như chết. Bệnh nhân cảm thấy khó thở ...

 • Con đường hướng thượng..

  Có những người sanh vào nhà thuộc dòng họ thấp hèn, như sanh vào nhà Chiên-đà-la, nhà người săn bắn, bắt cá, làm đồ tre, nhà người kéo xe và những ...

Đạo Phật có phải là một tôn giáo không?  (07:46 | 09/09/2014)

Tôn giáo hay đạo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, ...

Hay mà không hay.. (09:05 | 20/10/2014)

Ai cũng biết, tụng kinh hay khiến người nghe xúc cảm hồi tâm hướng Phật là một phước báo lớn, công đức vô lượng. Đã có nhiều người trở thành Phật tử chỉ nhờ nghe qua băng đĩa ghi âm ...

Lương tâm của một con người.. (06:44 | 02/03/2013)

Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm.

Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức . (09:51 | 01/03/2013)

Bồ tát Quảng Đức - Vị Bồ tát tự thiêu để cúng dường Chánh pháp, tên là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897, tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi nổi tiếng ...

Phát quà cho trại tâm thần...25.09.2014 (14:13 | 27/09/2014)

Hội Từ Thiện Quảng Nghiêm Từ chân thành trân trọng cảm ơn. Các nhà hảo tâm đã phát tâm ủng hộ món quà quí báo đến trại tâm thần ở Bình Chánh...Tại ...